หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
 
   
 


นายประยุทธ โพธิ์ยิ้ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง
โทร : 081-9488617
 


นางชัยมณี หลิมมณี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง
โทร : 089-2402578


นางสาวประไพ โพธิ์ยิ้ม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง
โทร : 087-0716727
 


นางอุไรวรรณ พวงภู่
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง
โทร : 061-4910513