หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
 
   
 


ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม โฉมยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง
 


นายประยุทธ โพธิ์ยิ้ม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง


นางชัยมณี หลิมมณี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง
 


นางพิชชาภรณ์ วงษ์นุช
เลขานุการนายก อบต.ตะลุง