หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
 
   
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้่างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทำป้ายขยะเปียก เพื่อใช้ในโครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรองและการคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทำป้ายขยะเปียก เพื่อใช้ในโครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรองและการคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และการคัดแยกขยะในครัวเรือน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]ซื้อถังพลาสติก ขนาด ๑๐ ลิตร และวัสดุ อุปกรณ์ทำป้ายขยะเปียก เพื่อใช้ในโครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรองและการคัดแยกขยะในครัวเรือน ตำบลตะลุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมลำโพงหอกระจายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 55