หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
 
   
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมตามโครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และการคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาการแสดงสำหรับพิธีเปิดงานเทศการกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยู เอช ที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดกล่อง รสจืด ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และการคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 45