หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.งิ้วราย   จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายมานพ วงษ์ขำ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
อบต.บางขันหมาก   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กร 7096 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
อบต.บางขันหมาก   จ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แสดงอัตราค่าเช่านาประจำตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
อบต.โก่งธนู   จ้างค่าจัดซื้อเต็นท์เมทัลชีทแบบล้อเลื่อน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
ทต.ป่าตาล   ซื้อจัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
อบต.ซับตะเคียน   จ้างเหมาทำอาหารเช้าสำหรับเลี้ยงเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตะแคง เพื่อโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กสมวัย เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
อบต.เขารวก   จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขารวก ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
อบต.เขารวก   จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
ทม.บ้านหมี่   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
ทม.บ้านหมี่   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
อบต.โคกสลุง   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
อบต.กุดตาเพชร   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
อบต.ท่าวุ้ง   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าวุ้ง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,946