หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
 
   
 


นายประสิทธิ์ จันทร์น้อย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง
 


นายทรงเดช จันทร์ศิริ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง


นางวันดี พวงภู่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 1
 
 
 


นายไพศาล บุญรอด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 1


นายปริญญา นิ่มชม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 2


นายมานัส วิงวอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 2


นางสาววนิดา โตสวัสดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 3


นายประสิทธิ์ โพธิ์ม่วง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 3


นางวันเพ็ญ เฮงฮวด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 4