หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
 
   
 

 
รับมอบวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น  เพื่อเป็นการบรรเทาและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม โฉมยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง จึงได้ประสานขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดต่อจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี  และได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังต่อไปนี้
1. เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 500 ml.                จำนวนครัวเรือนละ  2  ขวด  
2. สเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพา  ขนาด 30 ml.        จำนวนครัวเรือนละ  3  ขวด
3. หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ กล่องละ 50 ชิ้น     จำนวนครัวเรือนละ  2  กล่อง  
โดยในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  นางสาวมัลลิกา  จิระพันธู์วาณิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พร้อมด้วยนายสุกฤษณ์ จับประยงค์ สมาชิกสภาอบจ. ได้ลงพื้นที่ร่วมส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว   ให้กับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาอบต.ตะลุง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อดำเนินการส่งมอบให้ประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่ พร้อมทั้งหน่วยงานราชการ  โรงเรียน วัดต่างๆในตำบลตะลุง สำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2564 เวลา 16.30 น. โดย คุณ กาญจนา ก้านนาค

ผู้เข้าชม 278 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X