หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
 
   
 

 
ประกาศยกเลิกการสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้ เพื่อการติดต่อราชการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ย. 2564 เวลา 16.05 น. โดย คุณ กาญจนา ก้านนาค

ผู้เข้าชม 82 ท่าน