หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
 
   
 

 
การประชุมมอบนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และแจ้งนโยบายไม่รับของขวัญ  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง โดยนายประยุทธ โพธิ์ยิ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง  เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง โดยได้แจ้งนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565 และมอบนโยบายในหลายๆด้าน อาทิเช่น นโยบายไม่รับของขวัญ  (No Gift Policy) ให้คณะผูู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและบุคลากรทุกคนต้องไม่มีการรับของขวัญ เพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต และมีนโยบายให้ร่วมกันในการดำเนินโครงการต่างๆ โดยขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการ และภาคชุมชน ประชาชน เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและคณะผู้บริหารขอมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เน้นให้ความสำคัญในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส และ นายกฯ มอบนโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA)

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 เม.ย. 2565 เวลา 10.58 น. โดย คุณ กาญจนา ก้านนาค

ผู้เข้าชม 47 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X