หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
 
   
 


 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ  
 

ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุดังนี้ค่ะ
แผนการจ่าย (3 ครั้ง รวม 6 เดือน)
☝️- ครั้งแรกจ่ายวันที่ 19 ก.ค.65 สำหรับ 4 เดือน เม.ย.-ก.ค.65 (ย้อนหลัง) อัตราเงินช่วยเหลือพิเศษ ตาม ช่วงอายุ
- อายุ 60-69 ปี รับ 100 บาท/คน/เดือน รวม 400 บาท
- อายุ 70-79 ปี รับ 150 บาท/คน/เดือน รวม 600 บาท
- อายุ 80-89 ปี รับ 200 บาท/คน/เดือน รวม 800 บาท
- อายุ 90 ปีขึ้นไป รับ 250 บาท/คน/เดือน รวม 1000 บาท
✌️-ครั้งที่ 2 จ่ายวันที่ 19 ส.ค.65
🤟 - ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) จ่ายวันที่ 19 ก.ย.65
โดยในเดือนสิงหาคมและกันยายน 65 จะได้รับอัตราเงินช่วยเหลือพิเศษ ตาม ช่วงอายุ
- อายุ 60-69 ปี รับ 100 บาท/คน/เดือน
- อายุ 70-79 ปี รับ 150 บาท/คน/เดือน
- อายุ 80-89 ปี รับ 200 บาท/คน/เดือน
- อายุ 90 ปีขึ้นไป รับ 250 บาท/คน/เดือน
*หมายเหตุ เงินนี้คือเงินช่วยเหลือพิเศษไม่ใช่เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุที่รับเงินโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้ตรงกับวันที่กำหนด ส่วนผู้สูงอายุที่รับเงินโดยการรับเป็นเงินสด อบต.ต้องรอแนวปฎิบัติจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเร่งเบิกจ่ายและจะแจ้งกำหนดวันจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ผู้สูงอายุทราบต่อไปค่ะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2565 เวลา 09.57 น. โดย คุณ กาญจนา ก้านนาค

ผู้เข้าชม 45 ท่าน