หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
 
   
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรายรับ -รายจ่าย ประจำไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   12 ม.ค. 2565 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาสผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565  12 ม.ค. 2565 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคาประเมินทูนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  11 ม.ค. 2565 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564  11 ม.ค. 2565 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2565  27 ธ.ค. 2564 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564  17 ธ.ค. 2564 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2565  23 พ.ย. 2564 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง  18 พ.ย. 2564 128
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง (ส.ถ/ผ.ถ. 3/1)  18 พ.ย. 2564 124
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564  25 ต.ค. 2564 123
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง  8 ต.ค. 2564 159
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง  6 ต.ค. 2564 136
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง (ผ.ถ.1/1)  6 ต.ค. 2564 119
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง (ส.ถ.1/1)  6 ต.ค. 2564 113
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเตรียมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  5 ต.ค. 2564 120
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศยกเลิกการสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้ เพื่อการติดต่อราชการ  16 ก.ย. 2564 140
  (1)     2      3      4      5