หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
 
   
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุก)ดีเซล จำนวน 1 คัน  21 มิ.ย. 2563 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุก)ดีเซล จำนวน 1 คัน  21 มิ.ย. 2563 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งก่อสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง  16 มิ.ย. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประปีงบประมาณ 2562  21 เม.ย. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์งดขายเหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอลํ ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2563  11 เม.ย. 2563 95
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง  27 ม.ค. 2563 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและาสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  25 พ.ย. 2562 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน   7 พ.ย. 2562 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2562  17 ต.ค. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2562  17 ต.ค. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  20 ส.ค. 2562 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีพ.ศ.2562  8 มี.ค. 2562 208
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562  26 ก.พ. 2562 167
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (3)  25 ก.พ. 2562 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2)  25 ก.พ. 2562 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1)  25 ก.พ. 2562 93
  (1)     2