หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
 
   
 
หมวดข่าว : ข่าวสาร ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล   23 ก.พ. 2566 33
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล   23 ก.พ. 2566 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอบแบบสำรวจ   17 ก.พ. 2566 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ   14 ก.พ. 2566 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565ปีงบประมาณ 2565   8 ก.พ. 2566 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 1   13 ม.ค. 2566 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบทดลองรายไตรมาสที่ 1 ปี 2566   5 ม.ค. 2566 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซด์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พศ.2566   6 ธ.ค. 2565 113
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565   1 ธ.ค. 2565 110
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566   23 พ.ย. 2565 107
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566    7 พ.ย. 2565 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566   7 พ.ย. 2565 117
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565    19 ต.ค. 2565 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เรื่อง ขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตเดินสายไฟฟ้า และข้อกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า   17 ต.ค. 2565 126
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2565    7 ต.ค. 2565 108
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมกลบบ่อ หมูฅ่ที่ ๒,๖,๘,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓ ตำบลตะลุง   23 ก.ย. 2565 146
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7