หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
 
   
 
หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล   23 ก.พ. 2566 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอบแบบสำรวจ   17 ก.พ. 2566 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ   14 ก.พ. 2566 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565ปีงบประมาณ 2565   8 ก.พ. 2566 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบทดลองรายไตรมาสที่ 1 ปี 2566   5 ม.ค. 2566 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซด์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พศ.2566   6 ธ.ค. 2565 137
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565   1 ธ.ค. 2565 130
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566   23 พ.ย. 2565 122
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566    7 พ.ย. 2565 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566   7 พ.ย. 2565 128
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เรื่อง ขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตเดินสายไฟฟ้า และข้อกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า   17 ต.ค. 2565 137
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2565    7 ต.ค. 2565 114
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมกลบบ่อ หมูฅ่ที่ ๒,๖,๘,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓ ตำบลตะลุง   23 ก.ย. 2565 148
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการขายทอดตลาด   20 ก.ย. 2565 185
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายคลองตานาค หมู่ที่ 9 ตำบลตะลุง   23 ส.ค. 2565 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ   19 ก.ค. 2565 165
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6