หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
 
   
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง  27 ม.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและาสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  25 พ.ย. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน   7 พ.ย. 2562 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2562  17 ต.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2562  17 ต.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  20 ส.ค. 2562 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีพ.ศ.2562  8 มี.ค. 2562 142
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562  26 ก.พ. 2562 137
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (3)  25 ก.พ. 2562 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2)  25 ก.พ. 2562 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1)  25 ก.พ. 2562 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่   21 ม.ค. 2562 121
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประปีงบประมาณ 2562  24 ธ.ค. 2561 135
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ  30 พ.ย. 2561 112
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับสมัครเลือกเป็น ส.ว.  25 พ.ย. 2561 103
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  20 พ.ย. 2561 96
  (1)     2