หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
 
   
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 ตำแหน่ง  28 มิ.ย. 2565 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   E-Service  25 เม.ย. 2565 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศปิดสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุงเป็นการชั่วคราว  22 เม.ย. 2565 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564   1 เม.ย. 2565 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญชวนการตอบแบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  24 ก.พ. 2565 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญชวนการตอบแบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก   24 ก.พ. 2565 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง  10 ก.พ. 2565 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง  10 ก.พ. 2565 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง  10 ก.พ. 2565 104
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง  10 ก.พ. 2565 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรายรับ -รายจ่าย ประจำไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   12 ม.ค. 2565 228
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคาประเมินทูนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  11 ม.ค. 2565 148
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564  11 ม.ค. 2565 161
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2565  27 ธ.ค. 2564 107
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564  17 ธ.ค. 2564 207
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2565  23 พ.ย. 2564 187
  (1)     2      3      4      5