หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
 
   
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  4 ธ.ค. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  2 ธ.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  1 ธ.ค. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  18 พ.ย. 2563 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  12 พ.ย. 2563 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2563  19 ต.ค. 2563 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ   26 ส.ค. 2563 129
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุก)ดีเซล จำนวน 1 คัน  21 มิ.ย. 2563 105
ข่าวประชาสัมพันธ์   บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งก่อสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง  16 มิ.ย. 2563 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประปีงบประมาณ 2562  21 เม.ย. 2563 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์งดขายเหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอลํ ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2563  11 เม.ย. 2563 129
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง  27 ม.ค. 2563 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและาสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  25 พ.ย. 2562 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน   7 พ.ย. 2562 106
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2562  17 ต.ค. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2562  17 ต.ค. 2562 75
  (1)     2      3