หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
 
   
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566  23 พ.ย. 2565 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566   7 พ.ย. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566  7 พ.ย. 2565 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เรื่อง ขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตเดินสายไฟฟ้า และข้อกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า  17 ต.ค. 2565 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2565   7 ต.ค. 2565 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมกลบบ่อ หมูฅ่ที่ ๒,๖,๘,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓ ตำบลตะลุง  23 ก.ย. 2565 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการขายทอดตลาด  20 ก.ย. 2565 133
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายคลองตานาค หมู่ที่ 9 ตำบลตะลุง  23 ส.ค. 2565 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ  19 ก.ค. 2565 137
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศอัตราค่าเช่าที่นาประจำตำบล ตามแนวทางการดำเนินมาตรการควบคุมค่าเช่านา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในการลดต้นทุนการผลิตในฤดูการผลิต ปี 2565/2566 ตามอัตราที่คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลกำหนด  18 ก.ค. 2565 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2565   6 ก.ค. 2565 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศนโยบาย/มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการกำหนดเขตปลอดบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  5 ก.ค. 2565 152
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ปีงบประมาณ 2564  5 ก.ค. 2565 128
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 ตำแหน่ง  28 มิ.ย. 2565 148
ข่าวประชาสัมพันธ์   E-Service  25 เม.ย. 2565 121
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2565   25 เม.ย. 2565 46
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6