หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
 
   
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่ามะนาว   คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว   5 ต.ค. 2563 40
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระเบียน   ประชาสัมพันธ์หยุดเผารักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหา PM2.5    5 ส.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระเบียน   ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต   5 ส.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระเบียน   ศูนย์อัยการกาารช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน เปิดให้บริการสำหรับประชาชนที่ไร้ที่พึ่งทางกฏหมาย   5 ส.ค. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองกระเบียน   กิจกรรมวันแม่ ปี พ.ศ.2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองคู   5 ส.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระเบียน   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ. ศ. 2562 ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี   5 ส.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระเบียน   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 22 เดือนมีนาคม พ. ศ. 2562 ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี   5 ส.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อทอง   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   5 ส.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พุคา   โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี   5 ส.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แก่งผักกูด   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่องประกาศผลการดำเนินงานด้านรายรับและรายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม   5 ส.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระเบียน   โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ และมีความซื่อสัตย์สุจริต ต่อหน้าที่ ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี   5 ส.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แก่งผักกูด   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งผักกูด   5 ส.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าวุ้ง   รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น   5 ส.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เขาพระยาเดินธง   ประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 3,000 บาท   5 ส.ค. 2563 3
กิจการสภา อบต.ชัยบาดาล   ประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี63   5 ส.ค. 2563 5
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 582