หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
 
   
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแหลม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๓๗-๐๐๒ สายเข้าบ้านไทรงาม – หนองเกตุ หมู่ที่ ๒ - ๓ ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี   3 มี.ค. 2564 4
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองรี      3 มี.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เขาพระยาเดินธง   ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบ​สิทธิ​เลือกตั้ง​สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีออนไลน์   3 มี.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เขาพระงาม   ติดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   3 มี.ค. 2564 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวสำโรง   รายละเอีดยคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)    3 มี.ค. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวสำโรง   ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉูกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน   3 มี.ค. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวลำ   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายลพ สุวรรณราช ถึง บ้านนายวิชัย พันทอง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี    2 มี.ค. 2564 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวลำ   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกลาดยาง 4015 ถึง บ้านนางหนู สุมาลี หมู่ที่ 6 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี    2 มี.ค. 2564 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวลำ   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสายซอยโรงสี หมู่ที่ 4 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี   2 มี.ค. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวลำ   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อลอดถนนสายไร่นายณรงค์ จั่นนิล หมู่ที่ 3 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี   2 มี.ค. 2564 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวลำ   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกลาดยางหนองแก หนองจาน ถึง บ้านนายดำรงศักดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี    2 มี.ค. 2564 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวลำ   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหัวลำ ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี   2 มี.ค. 2564 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวลำ   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านซับน้อย ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี   2 มี.ค. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวลำ   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านซับยาง ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี   2 มี.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขาแหลม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้าง   2 มี.ค. 2564 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 731