หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
O41 รายงานผลการดำเนินารป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 18 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
O40 การรายงานการกำกับติดตามกำดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
O 31 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 14 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
O 29 รายละเอียดแผนผังขั้นตอนการร้องเรียนการทุจริต [ 14 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
O 29 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องการร้องเรียนการทุจริต [ 14 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)