หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 48  
 
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 117  
 
O41 รายงานผลการดำเนินารป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 18 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 131  
 
O40 การรายงานการกำกับติดตามกำดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 129  
 
O 31 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 14 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 130  
 
O 29 รายละเอียดแผนผังขั้นตอนการร้องเรียนการทุจริต [ 14 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 130  
 
O 29 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องการร้องเรียนการทุจริต [ 14 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 137  
 
  (1)