หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
  การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
O34 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
O 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 64  
 
O 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 75  
 
O 38 3. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 15 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
O 38 2. ประมวลจริยธรรมของฝ่ายการเมืองบริหาร [ 15 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
O 38 1.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 15 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
O 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 15 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 49  
 
O 36 คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 15 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 55  
 
O 34 คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุงต่อสภาฯ [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 65  
 
-การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน- [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 59  
 
  (1)