หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
  การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตอบแบบสำรวจ [ 17 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส ในการดำเนินการของ หน่วยงานภาครัฐ [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
O34 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 115  
 
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 121  
 
O 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 131  
 
O 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 145  
 
O 38 3. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 15 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 118  
 
O 38 2. ประมวลจริยธรรมของฝ่ายการเมืองบริหาร [ 15 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 115  
 
O 38 1.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 15 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 116  
 
O 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 15 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 114  
 
O 36 คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 15 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 123  
 
O 34 คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุงต่อสภาฯ [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 123  
 
-การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน- [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 123  
 
  (1)