หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
  หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวณัชนรีย์ภัทร พันธุ์บุบผา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง
โทร : 086-348-1893
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าง
รองปลัดอบต.ตะลุง
ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ไม่มีกรอบตำแหน่ง


นางอรัญญา แจ่มทรัพย์ไพศาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-539-0360


นางสาวจีรภา เกตุทิพย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-088-7861


นายธีระทัศน์ รอดสำอางค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-915-9305