หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
 
 


นางสาวณัชนรีย์ภัทร พันธุ์บุบผา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง
โทร : 0863481893
 
 


นายธีระทัศน์ รอดสำอางค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0879159305


นางสุกัลยา วงสวาห์
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายสมเกียรติ บุญแต้ม
คนงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายสมควร ผึ้งใหญ่
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติหน้าที่งานประปา


นายอนุวัฒน์ ใจอารีย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติหน้าที่งานประปา


นายสายยันต์ จันทร์น้อย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานไฟฟ้า


นายศุภฤกษ์ พูลศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติหน้าที่งานประปา


นายฉลอง จันทรังษี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติหน้าที่งานประปา


นายชัยชนะ ทองมี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติหน้าที่งานประปา