หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ตะลุง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
 
   
 


   
 

ความทั่วถึงของถนนกับความจำเป็นในการใช้สัญจรไปมา

การดูแล บำรุง รักษาถนนในเขตองค์การบริหารส่วน

ความสะดวก ความปลอดภัยของถนนในการสัญจรไปมา

การให้บริการน้ำดื่ม น้ำใช้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่

ความเพียงพอปริมาณน้ำดื่ม น้ำใช้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่

ความสะอาดปลอดภัยของน้ำดื่ม น้ำใช้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่

การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ ในการทำการเกษตรในเขตพื้นที่

มีการตรวจสภาพน้ำเพื่อการเกษตร เช่น ปริมาณออกซิเจนเหมาะสม อุณหภูมิเหมาะสม มีความเค็มเหมาะสมและไม่มีสารพิษปนเปื้อน เป็นต้น

ความส่องสว่างบริเวณถนนสายหลัก

ความส่องสว่างบริเวณถนนสายรอง

ความส่องสว่างบริเวณทางแยก

ความส่องสว่างบริเวณวงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร

ความส่องสว่างบริเวณสวนสาธารณะ

ความส่องสว่างบริเวณตลาดและลานตลาด

ความส่องสว่างบริเวณสนามเด็กเล่น

ความส่องสว่างบริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะ

ความส่องสว่างบริเวณสนามกีฬาชุมชน

ความส่องสว่างบริเวณสะพาน

การซ่อมบำรุงหรือทำความสะอาดอุปกรณ์ให้บริการไฟฟ้า
 


   
 

การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มสตรี

การจัดตั้ง ปรับปรุงและการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาส

การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชนในชุมชนร่วมกลุ่มกันจัดทำกิจกรรม ในทางสร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ เช่น ด้านศาสนา ด้านกีฬาและการออกกำลังกาย เป็นต้น

การให้ความสำคัญต่อการดูแลเอาใจใส่ และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่

การให้ความสำคัญต่อการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในพื้นที่

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการแก่ประชาชน

การเฝ้าระวังทางโภชนาการและแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารและโรคอ้วนให้เด็กอายุ ระหว่าง 0 - 6 ปี

การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำคัญในเขตองค์การบริหารส่วน

การให้ความรู้และคำแนะนำในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลสุขภาพหญิงมีครรภ์แม่และเด็ก

การเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน